КСТ Форуми
Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г (/showthread.php?tid=445)


Съобщение за ОКС "магистър" - 2 курс - по базов учебен план за учебната 2013-2014 г - tsveti - 23-10-2013

Изпитът по дисциплината " Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска ще се проведе на 04.11.2013 г.
Изпитът по дисциплината " Системи с изкуствен интелект" при проф. Л. Даковски ще се проведе на 09.11.2013 г.
Часовете и залите ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.