КСТ Форуми
Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър", спец."КСТ" за м. ноември 2013 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър", спец."КСТ" за м. ноември 2013 г (/showthread.php?tid=449)


Извънредна сесия за дипломни защити за ОКС"магистър", спец."КСТ" за м. ноември 2013 г - tsveti - 30-10-2013

В периода между 25-29.11.2013 г. ще се проведе извънредна сесия на дипломни защити на спец. "КСТ" за ОКС "магистър". Краен срок за предаване на ДР е 20.11.2013 г. Точните дати и разпределението на защитите ще бъдат публикувани по-късно в сайта на катедрата.