КСТ Форуми
Изпит по ПКС за ОКС "магистър" при доц. В. Кукенска на 04.11.2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит по ПКС за ОКС "магистър" при доц. В. Кукенска на 04.11.2013 г. (/showthread.php?tid=450)


Изпит по ПКС за ОКС "магистър" при доц. В. Кукенска на 04.11.2013 г. - tsveti - 04-11-2013

Изпитът по дисциплината " Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска ще се проведе на 04.11.2013 г. от 11 ч. в зала 3312.