КСТ Форуми
Изпит по СИИ за ОКС"магистър" - 2 курс при проф. Л. Даковски - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Изпит по СИИ за ОКС"магистър" - 2 курс при проф. Л. Даковски (/showthread.php?tid=456)


Изпит по СИИ за ОКС"магистър" - 2 курс при проф. Л. Даковски - tsveti - 20-11-2013

На вниманието на магистри 2 курс - 3 семестър
На 22.11.2013 г.(петък) от 8.00 ч. в зала 3312 ще се проведе изпит по дисциплината "Системи с изкуствен интелект" при проф. Л. Даковски.