КСТ Форуми
Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2013-2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2013-2014 г. (/showthread.php?tid=461)


Занятия на спец. КСТ, ОКС "магистър" за летен семестър на 2013-2014 г. - tsveti - 04-12-2013

Занятията за ОКС "магистър" обучаващи се по базов учебен план за летен семестър на учебната 2013/2014 г. ще започнат на 06.01.2014 г. (понеделник).
Графикът ще бъде публикуван по-късно в сайта на катедрата.