КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "ПКС" при доц.В. Кукенска - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "ПКС" при доц.В. Кукенска (/showthread.php?tid=464)


Допълнителна дата за изпит за магистри, спец. КСТ по "ПКС" при доц.В. Кукенска - tsveti - 09-12-2013

На 10.12.2013 г. от 10 ч. в лаб. 3408 ще се проведе изпит по дисциплината "Проектиране на компютърни системи" при доц. В. Кукенска.