КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. декември 2013 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. декември 2013 г. (/showthread.php?tid=466)


Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. декември 2013 г. - tsveti - 10-12-2013

Дипломните защити за ОКС "магистър" ще се проведат на 17.12.2013 г., за ОКС "бакалавър" на 18.12.2013 г.
Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по-късно.