КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение (/showthread.php?tid=467)


График за редовна изпитна сесия на катедра "КСТ", задочно обучение - tsveti - 13-12-2013

[Image: Izpiti-Z-Zimen.JPG]