КСТ Форуми
На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ (/showthread.php?tid=495)


На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ - tsveti - 16-04-2014

На вниманието на студентите от I до III курс - редовно обучение от специалност КСТ с много отсъствия от практически занятия!
Уважаеми студенти,
Ръководството на катедра КСТ и вашите групови отговорници ви напомнят, че при неизпълнение на задълженията си по отношение на учебните занятия няма да получите подпис по съответната дисциплина и ще трябва да прекъснете своето обучение.
Поради големия брой отсъствия на студенти ви приканваме да се свържете с преподавателите по дисциплините и да уговорите възможността за извънредно полагане на пропуснатите занятия в оставащите седмици до края на семестъра.