КСТ Форуми
На вниманието на студенти от ОКС „магистър” недипломирали се в срок! - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: На вниманието на студенти от ОКС „магистър” недипломирали се в срок! (/showthread.php?tid=496)


На вниманието на студенти от ОКС „магистър” недипломирали се в срок! - tsveti - 17-04-2014

Ръководството на катедра КСТ ви напомня, че е срокът за дипломиране ви изтече и е необходимо до 30.04.2014 г. да си вземете дипломно задание, в противен случай ще бъдете предложени за прекъсване.