КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит по ПНП за ОКС Магистър - 30.05.2014, 13 ч. в зала 3312 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит по ПНП за ОКС Магистър - 30.05.2014, 13 ч. в зала 3312 (/showthread.php?tid=502)


Допълнителна дата за изпит по ПНП за ОКС Магистър - 30.05.2014, 13 ч. в зала 3312 - dgenkov - 07-05-2014

Допълнителен изпит по дисциплината "Платформено независимо програмиране" за ОКС Магистър", специалност КСТ ще се проведе на 30.05.2014 г. от 13 часа в зала 3312.