КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2014 г. (/showthread.php?tid=506)


Дипломни защити на спец. "КСТ" за м. юни 2014 г. - tsveti - 16-06-2014

Дипломните защити за месец юни 2014 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведат на 24.06.2014 г. от 13 часа в зала 3312. Разпределението ще бъде публикувано по-късно.