КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. КСТ за м. септември 2014 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. КСТ за м. септември 2014 г. (/showthread.php?tid=515)


Дипломни защити на спец. КСТ за м. септември 2014 г. - tsveti - 08-09-2014

Дипломните защити на специалност КСТ, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" за м. септември 2014 г. ще се проведат на 15, 17, 24 и 25.09.2014 г. Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по - късно.