КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на 2014 година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на 2014 година (/showthread.php?tid=522)


Дати за дипломни защити до края на 2014 година - dgenkov - 24-09-2014

За месец октомври: срок за предаване - 01.10, защити - след 15.10.
За месец ноември: срок за предаване - 03.11, защити - след 17.11.
За месец декември: срок за предаване - 01.12, защити - след 15.12.

Сесии за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.