КСТ Форуми
Обява за работа - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Обява за работа (/showthread.php?tid=524)


Обява за работа - dgenkov - 02-10-2014

Въпреки написаните изисквания може да се наемат и студенти от последните курсове.