КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение (/showthread.php?tid=560)


Лятна изпитна сесия за ОКС "магистър" - 1 курс, подготвително обучение - tsveti - 06-02-2015

[Image: Izpiti-Mag-podg-Leten sem. 2015.JPG]