КСТ Форуми
Среща по проект FETCH - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Среща по проект FETCH (/showthread.php?tid=597)


Среща по проект FETCH - dgenkov - 15-07-2015

На 24 и 25 юни 2015 година в Дъблин, Ирландия беше проведена среща по проекта FETCH (Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere), в който като партньор участва и Технически университет - Габрово.

В срещата участваха 80 представители от 54 партньорски институции от 30 европейски страни.

В приложения файл е информация за проведените мероприятия на срещата и главните резултати от проекта.