КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение (/showthread.php?tid=644)


График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, редовно обучение - tsveti - 17-11-2015

[Image: Izpiti-Zimen-BAK-R.O-2015-16.JPG]