КСТ Форуми
Дипломни защити на спец. КСТ за м. декември 2015 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на спец. КСТ за м. декември 2015 г. (/showthread.php?tid=650)


Дипломни защити на спец. КСТ за м. декември 2015 г. - tsveti - 04-12-2015

Дипломните защити на спец. КСТ за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще се проведат на 21.12.2015 г. Разпределението, както и точният час и зала ще бъдат публикувани по - късно в сайта на катедрата.