КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на учебната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на учебната година (/showthread.php?tid=663)


Дати за дипломни защити до края на учебната година - dgenkov - 15-02-2016

Дати за дипломни защити до края на учебната 2015/2016 година

Редовни сесии:
През месец март: срок за предаване - 07.03, защити - след 21.03.
През месец юли: срок за предаване - 27.06, защити - след 04.07.

Допълнителни сесии:
За месец април: срок за предаване - 04.04, защити - след 18.04.
За месец юни: срок за предаване - 01.06, защити - след 20.06.

Допълнителни сесии за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.