КСТ Форуми
Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "магистър" на 24.03.2016 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "магистър" на 24.03.2016 г. (/showthread.php?tid=667)


Допълнителна дата за изпит по ПЕ за ОКС "магистър" на 24.03.2016 г. - tsveti - 29-02-2016

На 24.03.2016 г. от 9 ч. в зала 3303 ще се проведе изпит по дисциплината "Програмни езици" за ОКС "магистър" - подготвително обучение при доц. Е. Захариева.