КСТ Форуми
Промяна на изпитна дата по ИТ за 4 курс з.о. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: Промяна на изпитна дата по ИТ за 4 курс з.о. (/showthread.php?tid=674)


Промяна на изпитна дата по ИТ за 4 курс з.о. - dgenkov - 24-03-2016

Датата за изпит по Интернет технологии за 4 курс задочно обучение, специалност КСТ се променя от 30.03.2016 г. на 04.04.2016 г. Изпитът ще се проведе от 14 часа в зала 3312.