КСТ Форуми
Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. (/showthread.php?tid=682)


Среща на студентите с фирма "cQuest" - 17-05-2016 г. - tsveti - 12-05-2016

На 17.05.2016 г. (вторник) от 11.30 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "cQuest".


Среща на студентите с фирма "СисМо" ООД, гр. Габрово - 19-05-2016 г. - tsveti - 17-05-2016

На 19.05.2016 г. (четвъртък) от 10.30 часа в зала 3311 ще се проведе среща на студентите от специалност "Компютърни системи и технологии" с представител на фирма "СисМо" ООД.