КСТ Форуми
Изпитни дати на преподавателите от катедра ОЕЕ през юни и юли 2016 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Изпитни дати на преподавателите от катедра ОЕЕ през юни и юли 2016 г. (/showthread.php?tid=690)


Изпитни дати на преподавателите от катедра ОЕЕ през юни и юли 2016 г. - tsveti - 06-06-2016

Изпитни дати на преподавателите от катедра "Основи на електрониката и електроенергетиката" през юни и юли 2016 г.