КСТ Форуми
Конференция CompSysTech 2016 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Конференция CompSysTech 2016 (/showthread.php?tid=701)


Конференция CompSysTech 2016 - dgenkov - 26-08-2016

На 23 и 24 юни в Палермо, Италия се проведе международната научна конференция CompSysTech 2016.
От катедта КСТ с доклад участваха докторантът Венцислав Венков и доц. д-р Росен Иванов.

Повече подробности за конференцията могат да се намерят на адрес:
http://www.compsystech.org/