КСТ Форуми
Пета среща по проект FETCH - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Пета среща по проект FETCH (/showthread.php?tid=702)


Пета среща по проект FETCH - dgenkov - 26-08-2016

От 21 до 25 юни в Палермо, Италия се проведе петата среща по проект FETCH (Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere), в който Технически университет - Габрово участва като партньор, заедно с 67 университети и компании от 35 европейски страни.

На срещата бяха обсъдени извършените дейности по работните пакети на проекта.

Повече информация може да се намери на адрес:
http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=nsArticle&nid=24