КСТ Форуми
Предаване на дипломни работи за сесия през септември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Предаване на дипломни работи за сесия през септември (/showthread.php?tid=703)


Предаване на дипломни работи за сесия през септември - dgenkov - 30-08-2016

Срокът за предаване на дипломни работи за защита през месец септември е 01.09.2016 г. до края на деня.

Защитите ще се проведат в седмицата от 26.09.