КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на календарната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на календарната година (/showthread.php?tid=716)


Дати за дипломни защити до края на календарната година - dgenkov - 02-10-2016

Дати за дипломни защити до края на календарната 2016 година

Редовна сесия:
През месец декември: срок за предаване - 01.12, защити - след 19.12.

Допълнителна сесия:
През месец ноември: срок за предаване - 02.11, защити - след 21.11.

Допълнителна сесия за защити ще има при предадени поне четири дипломни работи в указания срок.
Дипломни работи, предадени след указания срок остават за следващата сесия на защита.