КСТ Форуми
Финална среща по проект FETCH - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Финална среща по проект FETCH (/showthread.php?tid=717)


Финална среща по проект FETCH - dgenkov - 02-10-2016

На 07.09 и 08.09 в Братислава, Словакия беше проведена финалната среща на партньорите по проекта FETCH (Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere), в който Технически университет - Габрово участва като партньор, заедно с 67 университети и компании от 35 европейски страни.

Повече информация може да се намери на адрес:
http://fetch.ecs.uni-ruse.bg/?cmd=nsArticle&nid=26