КСТ Форуми
Международна конференция E-learning'16 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Международна конференция E-learning'16 (/showthread.php?tid=718)


Международна конференция E-learning'16 - dgenkov - 02-10-2016

Конференция E-learning'16

На 8 и 9 септември в Братислава, Словакия се проведе международната научна конференция E-learning'16.
От катедра КСТ с доклад участваха проф. дтн Райчо Иларионов и докторантът Калина Стоянова.

Повече подробности за конференцията могат да се намерят на адрес:
http://elearning-conf.eu/