КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2016 г - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2016 г (/showthread.php?tid=724)


Допълнителни дати за изпити за ОКС "бакалавър" - октомври, ноември, декември 2016 г - tsveti - 18-10-2016

Допълнителни дати за изпити за студенти в ОКС "бакалавър", редовно и задочно обучение.