КСТ Форуми
График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 2 курс по базов уч.план - 2 седм. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Магистри (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Thread: График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 2 курс по базов уч.план - 2 седм. (/showthread.php?tid=739)


График на занятията на спец. КСТ, ОКС"магистър" - 2 курс по базов уч.план - 2 седм. - tsveti - 10-11-2016

График на занятията за ОКС "магистър" - 2 курс по базов учебен план