КСТ Форуми
Дипломни защити през месец декември - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през месец декември (/showthread.php?tid=746)


Дипломни защити през месец декември - dgenkov - 07-12-2016

Дипломните защити ще се проведат на 14.12.2016 г. в зала 3312.
В 13:30 всички дипломанти трябва да са в залата за демонстрация на своите разработки пред комисията.

Защитите на разработките ще се проведат от 14:30 в същата зала.