КСТ Форуми
Дати за дипломни защити до края на учебната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дати за дипломни защити до края на учебната година (/showthread.php?tid=764)


Дати за дипломни защити до края на учебната година - dgenkov - 17-02-2017

Редовната сесия за дипломни защити през месец юли за ОКС бакалавър ще се проведе в седмицата от 03.07.2017 г. Дипломните работи за нея трябва да се предадат до 23.06.2017 г. Ще се приемат и работи от дипломанти ОКС магистър.

При предаване на четири или повече дипломни работи ще се проведат следните извънредни сесии:
Предаване до 13.03, защити в седмицата от 27.03.
Предаване до 15.05, защити в седмицата от 29.05.