КСТ Форуми
Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение (/showthread.php?tid=785)


Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение - tsveti - 25-04-2017

Лятна изпитна сесия на спец. КСТ, ОКС "бакалавър", 2 и 3 курс - редовно обучение за учебната 2016/2017 г.