КСТ Форуми
Дипломни защити през м. юли 2017 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити през м. юли 2017 г. (/showthread.php?tid=808)


Дипломни защити през м. юли 2017 г. - dgenkov - 03-07-2017

Разпределенията на дипломните защити са публикувани на сайта на катедрата.

За всяка от трите сесии в обявения начален час всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в залата готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации.