КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова (/showthread.php?tid=813)


Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова - tsveti - 07-09-2017

Допълнителни дати за изпит по дисциплината "Висша математика" при доц. Е. Даскалова за студенти от ОКС "бакалавър", върнали се от бригада в чужбина и студенти - редовно и задочно обучение с неположени изпити от предходни семестри.

11.09.2017 г. от 14 ч. в зала 1117
12.09.2017 г. от 14 ч. в зала 1108