КСТ Форуми
Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ (/showthread.php?tid=819)


Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ - tsveti - 25-09-2017

Допълнителни дати за изпити на специалност ОЕЕ за студенти били на бригада в чужбина, редовни и задочни студенти с повече от четири неположени изпити от предходни семестри.