КСТ Форуми
График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър (/showthread.php?tid=831)


График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър - tsveti - 30-10-2017

График за редовна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение за зимен семестър на учебната 2017/2018 г.