КСТ Форуми
Факултетно общо събрание на студенти и докторанти - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Факултетно общо събрание на студенти и докторанти (/showthread.php?tid=861)


Факултетно общо събрание на студенти и докторанти - tsveti - 02-03-2018

На 07.03.2018 г. от 15.30 ч. в Учебен корпус 1 - стая 1114, ще се проведе общо събрание за попълване квотите на Студентския съвет.