КСТ Форуми
Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов (/showthread.php?tid=885)


Промяна на датата за изпит за ОКС"бакалавър" и ОКС"магистър" при доц. Росен Иванов - tsveti - 04-05-2018

Изпитите при доц. Росен Иванов за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", които бяха заложени за 22.05.2018 г. ще се проведат на 23.05.2018 г. от 11 часа в зала 3312.