КСТ Форуми
Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018 - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018 (/showthread.php?tid=907)


Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018 - dgenkov - 03-07-2018

Разпределение и провеждане на дипломни защити м. юли 2018

За всяка сесия в обявения начален час всички дипломанти, които трябва да защитават за деня, трябва да бъдат в зала 3309, готови да демонстрират практическата част на разработката си.

Сесията с презентациите и защитите на дипломните работи ще започне след практическите демонстрации в зала 3312.

Разпределение:

06.07.2018 г. (петък) от 09:00 часа:
Христо Стоянов Делийски
Даниела Марианова Драголова
Радослав Димитров Радков
Денис Емилиянов Бързачки
Йордан Стелиянов Петров
Йордан Руменов Пенев

09.07.2018 г. (понеделник) от 10:00 часа:
Даниел Пламенов Светославов
Ники Николаев Георгиев
Димитър Атанасов Ичков
Андон Митков Митев