КСТ Форуми
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА-РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Редовно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Thread: ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА-РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ. (/showthread.php?tid=917)


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА-РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ. - tsveti - 19-09-2018

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАТИ ЗА ЯВЯВАНЕ НА СТУДЕНТИ БИЛИ НА БРИГАДА В ЧУЖБИНА, РЕДОВНИ И ЗАДОЧНИ СТУДЕНТИ С НЕПОЛОЖЕНИ ИЗПИТИ ОТ ПРЕДХОДНИ СЕМЕСТРИ В ПЕРИОДА 27.08.2018г.-05.10.2018г.