КСТ Форуми
Следваща сесия за дипломни защити - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Следваща сесия за дипломни защити (/showthread.php?tid=943)


Следваща сесия за дипломни защити - dgenkov - 04-12-2018

Следващата редовна сесия за дипломни защити ще се проведе през месец февруари 2018 г.
Предаването на дипломни работи е до 31.01.2018 г.

Сесията е за дипломанти от ОКС "Магистър", но ще бъдат допускани и такива от ОКС "Бакалавър"