КСТ Форуми
Globаl Game Jam - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Общи (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Globаl Game Jam (/showthread.php?tid=945)


Globаl Game Jam - Simona - 20-12-2018

Регистрирайте се за участие в състезанието за разработка на компютърни игри Globаl Game Jam.