КСТ Форуми
График за лятна изпитна сесия - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за лятна изпитна сесия (/showthread.php?tid=960)


График за лятна изпитна сесия - Simona - 20-02-2019

График за лятна изпитна сесия за учебната 2018/2019 г. за месеците февруари,март,април и май.