КСТ Форуми
Дипломни защити до края на учебната година - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити до края на учебната година (/showthread.php?tid=982)


Дипломни защити до края на учебната година - dgenkov - 19-04-2019

Редовна сесия на дипломни защити ще бъде проведена през втората седмица на месец юли. Предаването на дипломните работи е до 28.06.2019 г.

При наличие на поне 4 предадени дипломни работи до 03.05.2019 г. ще бъде проведена допълнителна сесия за защити през месец май.