КСТ Форуми
Дипломни защити на 20.05.2018 г. - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Дипломни защити на 20.05.2018 г. (/showthread.php?tid=986)


Дипломни защити на 20.05.2018 г. - dgenkov - 17-05-2019

Демонстрациите на практическите разработки ще започне в 13:00 часа в зала 3304, след което защитата на дипломните работи ще се проведе в зала 3312.