КСТ Форуми
График за лятна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Задочно обучение - бакалавър (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: График за лятна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение (/showthread.php?tid=987)


График за лятна изпитна сесия на катедра КСТ, задочно обучение - Simona - 27-05-2019

График за лятна изпитна сесия на катедра КСТ за месеците юни и юли, задочно обучение