КСТ Форуми
Предстоящи сесии за дипломни защити - Printable Version

+- КСТ Форуми (http://kst.tugab.bg/forum)
+-- Forum: Обучение (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: Дипломанти (http://kst.tugab.bg/forum/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Thread: Предстоящи сесии за дипломни защити (/showthread.php?tid=997)


Предстоящи сесии за дипломни защити - dgenkov - 12-06-2019

Редовна сесия на дипломни защити ще бъде проведена през втората седмица на месец юли. Предаването на дипломните работи е до 28.06.2019 г.

Следващата сесия ще се проведе през месец септември. Предаването е до 02.09.2019 г., а вероятните дати за защити са в седмицата от 16.09.2019 г.